måndag, desember 15, 2008

Karifjellet på holkeføre

I området Karifjellet, Holvatnet, Holsskarshonnet og Gullkoppen finn ein mykje Svedje og Fjell terreng. Litt lengre trakketur frå heisen i Steindalen, men mykje morro terreng. 4 Svedje og Fjell medlemmar la søndag i veg på jakt etter vindblåst pudder!
 

Loen nyt det glade liv i fjellet


Som ein liten svart prikk i solnedgang har vi Turøy`en på veg 
ned te Holvatnet


Oppstilling ved Holvatnet. Variert føre med innslag av laussnø i 
enkelte områder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar